Wczoraj, 30 sierpnia wydana została nowa wersja MySQL – 5.6. Z nowości wprowadzono możliwość wymuszenia opóźnienia replikacji, coś co do tej pory trzeba było realizować przy pomocy zewnętrznych aplikacji (mk-slave-delay). Wprowadzono zmiany w Performance Schema, dodatkowe możliwości zarządzania partycjami i subpartycjami, a także możliwość wykorzystania mysqlbinlog do backupowania binary logów z zdalnego serwera. Do tej pory można było co najwyżej zrzucić je do postaci SQL, w MySQL 5.6 można będzie zapisać je także w postaci binarnej. Więcej informacji w dokumentacji MySQL.

Oczywiście pamiętamy, że obecnie, od 8 grudnia 2008 roku, stabilną wersją MySQL jest MySQL 5.1