MySQL, aby przyspieszyć wgrywanie danych udostępnia przydatną funkcję – wyłącza indeksy. Dzięki temu, podczas wgrywania danych do tabeli nie ma potrzeby przebudowywania struktury indeksu po każdym INSERTcie. Po wgraniu danych włączamy obsługę indeksów i są one odbudowywane raz, w momencie gdy wszystkie dane są już na miejscu w tabeli.
czytaj dalej…